15. marca 2016

ochranne prvky do auta

ochranné prvky do auta

Počas výmeny oleja dbáme aj na ochrane interiéru auta, pretože používame ochranné prvky, ktoré majú zabrániť jeho znečisteniu.