13. marca 2016

mercedes c270 olejová vaňa pred a po manuálnom vyčistení

mercedes c270 olejová vaňa pred a po manuálnom vyčistení pri výmene oleja v automate

Mercedes c270 – predtým než založíme späť olejovú vaňu počas výmeny oleja, ju najprv manuálne vyčistíme od nečistôt.
Porovnanie olejovej vane pred vyčistením a po. Následne je založená späť a olej doplnení do požadovaného objemu.